Abstrakcjonizm geometryczny

modne obrazy abstrakcyjne

Sztuka abstrakcyjna wykazuje znaczne zróżnicowanie pod względem rozwojowym i znaczne zróżnicowanie w kategorii prezentowanej formy. Może ona operować formami geometrycznymi, ale także formami ekspresywnymi, które nie mają ściśle określonej struktury. Pierwsze z nich mają charakter zobiektywizowany i konstrukcyjny, drugie – liryczny i bardzo mocno subiektywny. Dlatego też w rozwoju historycznym sztuki abstrakcyjnej wyodrębniły się dwa główne nurty, które o teraz kategoryzują wszelkiego rodzaju sztukę abstrakcyjną: abstrakcja geometryczna i abstrakcja organiczna. Niekiedy wyróżnia się także trzeci kierunek, znany jako abstrakcja absolutna lub abstrakcja czysta, która stara się nie wyrażać niczego, wyzbyć się jednocześnie wyrazu intelektualnego i emocjonalnego.

ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA, A OBRAZY ABSTRAKCYJNE

Abstrakcja geometryczna polega w głównej mierze na operowaniu w niej różnymi figurami i bryłami geometrycznymi, tworząc z nich jedną wielką bliżej nieskonkretyzowaną całość. Jest zazwyczaj efektem poszukiwań intelektualnych artystów, którzy chcą przekazać nam ściśle określone emocje. Dzieła tego nurtu poddane są sztywnym regułom kompozycji, które zamknięte są w formie figur geometrycznych, z której obrazy są stworzone, przedstawiają one natomiast świat form elementarnych. Przynależą do niej op-art, neoplastycyzm, suprematyzm, konstruktywizm, unizm.

ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA W NASZYCH DOMACH

Abstrakcja geometryczna składa się z figur geometrycznych, które tworzą pewną nieokreśloną całość, która ma wzbudzaj w odbiorcy ściśle określone emocje, które autor chciał przekazać. Domy oparte na nowoczesnym oraz pięknym w swojej prostocie wykończeniu, dużo zyskają na umieszczeniu w nim obrazu abstrakcyjnego. Sztywne reguły oraz ściśle określone formy nadadzą mieszkaniu artystyczny oraz uformowany sznyt.

Comments are closed.